باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
خودمختاری در رباتیک به معنای مستقل عمل کردن ربات از انسان یا مرکز فرمان می باشد.
یک ربات دارای چندین وظیفه است و هر وظیفه می تواند خودمختار باشد و یا نباشد.
به هر وظیفه مه ربات به صورت مستقل انجام می دهد '''درجه خودمختاری''' گویند.
 
== حوزه سیاسیت ==
۱۲۹

ویرایش