باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [http://irlister.com/article/62483... به امر برادر خود شاه اسماعیل دوم، توسط پیره محمدخان استاجلو، به قتل رسید...] ''irlister''
 
[[رده:امرای استاجلوی قزلباش]]
[[رده:توطئه‌گران قتل شاه اسماعیل دوم]]