تفاوت میان نسخه‌های «جرزی»

* [http://www.bbc.co.uk/jersey بی‌بی‌سی جرزیy]
* [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/je.html جرزی] در ''[[کتاب واقعیت‌های جهان]]''
{{بخش ها و مستعمره های بریتانیا}}
 
{{موضوع اروپا}}
{{مناطق انگلیسی‌زبان}}