تفاوت میان نسخه‌های «دنباله‌دار»

بدون خلاصه ویرایش
| [[ویگا ۱]]<ref>{{یادکرد وب |نشانی=http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?Sort=Target&Target=Comets&MCode=Vega_01 |عنوان= Vega 1| ناشر = [[ناسا|NASA]]|تاریخ بازبینی=3 September 2013|کد زبان=en }}</ref>|| ۱۵ دسامبر ۱۹۸۴|| در سال ۱۹۸۶ دنباله‌دار هالی را مشاهده‌کرد.
|-
| [[ویگا ۲]]<ref>{{یادکرد وب |نشانی= http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?Sort=Target&Target=Comets&MCode=Vega_02|عنوان= Vega 2| ناشر = [[ناسا|NASA]]|تاریخ بازبینی= 3 September 2013|کد زبان=en}}</ref>|| <center>۲۱ دسامبر ۱۹۸۴</center>|| کنارگذر با دنباله‌دار هالی از ۷ تا ۱۱ مارس ۱۹۸۶ با دنباله‌دار هالی روبه‌رو شد.
|-
| [[فضاپیمای ساکیگیک]]<ref>{{یادکرد وب|نشانی= http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?Sort=Target&Target=Comets&MCode=Sakigake|عنوان=Sakigake | ناشر = [[ناسا|NASA]]|تاریخ بازبینی= 3 September 2013|کد زبان=en}}</ref>|| <center>۷ ژانویهٔ ۱۹۸۵</center>|| در ۱۱ مارس ۱۹۸۶کنارگذر با دنباله‌دار هالی روبه‌رودر شد۱۱ مارس ۱۹۸۶.
|-
| [[فضاپیمای جیوتو]]<ref>{{یادکرد وب|نشانی= http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?Sort=Target&Target=Comets&MCode=Giotto|عنوان= Giotto| ناشر = [[ناسا|NASA]]|تاریخ بازبینی= 3 September 2013|کد زبان=en}}</ref>|| <center>۲ ژوئیهٔ ۱۹۸۵</center>|| در ۱۴ مارس ۱۹۸۶کنارگذر با دنباله‌دار هالی و در ۱۰۱۴ ژوئیهٔمارس ۱۹۹۲۱۹۸۶ باو [[دنباله‌دار گریک-اسکجلرپ]] روبه‌رودر شد۱۰ ژوئیهٔ ۱۹۹۲.
|-
| [[فضاپیمای سوزی]]<ref>{{یادکرد وب|نشانی= http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?Sort=Target&Target=Comets&MCode=Suisei|عنوان= Suisei| ناشر = [[ناسا|NASA]]|تاریخ بازبینی= 3 September 2013|کد زبان=en}}</ref>|| <center>۱۸ اوت ۱۹۸۵</center>|| در ۸ مارس ۱۹۸۶کنارگذر با دنباله‌دار هالی روبه‌رودر شد۸ مارس ۱۹۸۶.
|-
| [[فضاپیمای گالیله]]<ref>{{یادکرد وب|نشانی= http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?Sort=Target&Target=Comets&MCode=Galileo&Display=Dates|عنوان= Galileo| ناشر =[[ناسا|NASA]]|تاریخ بازبینی= 3 September 2013|کد زبان=en}}</ref>|| <center>۱۸ اکتبر ۱۹۸۹</center>||در ژوئیهٔ ۱۹۹۴ مشاهداتی از برخورد دنباله‌دار شومیکر-لوی ۹ به دست آورد.
|-
| [[کاوشگر فضایی اولیس]]<ref>{{یادکرد وب|نشانی=http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?Sort=Target&Target=Comets&MCode=Ulysses |عنوان= Ulysses| ناشر = [[ناسا|NASA]]|تاریخ بازبینی= 3 September 2013|کد زبان=en}}</ref>|| <center>۶ اکتبر ۱۹۹۰</center>|| در ۱ مه ۱۹۹۶کنارگذر با [[دنباله‌دار هایاکوتاک]] روبه‌رودر شد۱ مه ۱۹۹۶.
|-
| [[فضاپیمای دیپ اسپیس ۱]]<ref>{{یادکرد وب|نشانی= http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?Sort=Target&Target=Comets&MCode=DS1|عنوان= Deep Space 1| ناشر = [[ناسا|NASA]]|تاریخ بازبینی= 3 September 2013|کد زبان=en}}</ref>|| <center>۲۴ اکتبر ۱۹۹۸</center>|| توسط دانشمندان به نزدیک یک دنباله‌دار برای دیدن هسته و ساختار آن فرستاده‌شد.
|-
| [[فضاپیمای استارداست]]<ref>{{یادکرد وب|نشانی= http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?Sort=Target&Target=Comets&MCode=STARDUST|عنوان= Stardust| ناشر = [[ناسا|NASA]]|تاریخ بازبینی= 3 September 2013|کد زبان=en}}</ref>|| <center>۷ فوریهٔ ۱۹۹۹</center>|| در ۲ ژانویهٔ ۲۰۰۴کنارگذر با دنباله‌دار ویلد ۲ و در ۱۴۲ فوریهٔژانویهٔ ۲۰۱۱۲۰۰۴ باو دنباله‌دار تمپل ۱ روبه‌رودر شد۱۴ فوریهٔ ۲۰۱۱.
|-
| [[مأموریت فضایی کانتور]]<ref>{{یادکرد وب|نشانی= http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?Sort=Target&Target=Comets&MCode=CONTOUR|عنوان= CONTOUR| ناشر = [[ناسا|NASA]]|تاریخ بازبینی= 3 September 2013|کد زبان=en}}</ref>|| <center>۳ ژوئیهٔ ۲۰۰۲</center>|| برای بررسی دنباله‌دارهای انکه و [[۷۳پی شواسمن-وخمن ۳|۷۳پی شواسمن-وخمن]] ساخته‌شد.
|-
| [[برخورد ژرف (مأموریت فضایی)|مأموریت فضایی برخورد ژرف]]<ref>{{یادکرد وب|نشانی= http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?Sort=Target&Target=Comets&MCode=DeepImpact&Display=Dates|عنوان= Deep Impact| ناشر = [[ناسا|NASA]]|تاریخ بازبینی= 3 September 2013|کد زبان=en}}</ref>|| <center>۱۲ ژانویهٔ ۲۰۰۵</center>|| در ۴ ژوئیهٔ ۲۰۰۵ به تمپل ۱ برخورد کرد و سپس فعال‌شد و در ۴ نوامبر ۲۰۱۰کنارگذر با [[۱۰۰/پی هارتلی ۱]] روبه‌رودر شد۴ نوامبر ۲۰۱۰.
|-
| [[کاوشگر نقشه‌بردار فروسرخ میدان وسیع]]<ref>{{یادکرد وب |نشانی= http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?Sort=Target&Target=Comets&MCode=WISE|عنوان= WISE (NEOWISE)| ناشر = [[ناسا|NASA]]|تاریخ بازبینی= 3 September 2013|کد زبان=en}}</ref>|| <center>۱۴ دسامبر ۲۰۰۹</center>|| بیش از ۲/۷ میلیون نگاره از [[کهکشان]]‌های دوردست، سیارک‌ها و دنباله‌دارهای نزدیک زمین گرفته‌است.
| [[تلسکوپ هلیوسفری و خورشیدی|مأموریت سوهو]]<ref>{{یادکرد وب|نشانی= http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?Sort=Target&Target=Comets&MCode=SOHO|عنوان= SOHO| ناشر = [[ناسا|NASA]]|تاریخ بازبینی= 3 September 2013|کد زبان=en}}</ref>|| <center>۲ دسامبر ۱۹۹۵</center>|| از ۲۷ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۳ دنباله‌دار [[سی/۲۰۱۲ اس۱]] را خواهد دید.
|-
| [[فضاپیمای رزتا]]<ref>{{یادکرد وب|نشانی= http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?Sort=Target&Target=Comets&MCode=Rosetta|عنوان= Rosetta| ناشر = [[ناسا|NASA]]|تاریخ بازبینی= 4 September 2013|کد زبان=en}}</ref>|| <center>۲ مارس ۲۰۰۴</center>|| در مه ۲۰۱۴کتارگذر با دنباله‌دار شوریکو-جریشمنکو روبه‌رودر خواهدمه شد۲۰۱۴.
|}