باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
Bachelor Of Arts (BA) ، Bachelor Of Science (BS) ، Master Of Arts (MA) ، Master Of Science (MS) ، Doctorate Of Philosophy (PHD) And Medical Degree (MD)
 
در این دانشگاه تدریس به [[زبان انگلیسی]] می‌باشد.
یکی از اساتید این دانشگاه که از مردم کلهر و کرد چهار بشی تخمه علی رضاوندی میباشد گفت دانشگاه بدی نیست
 
== منابع ==
کاربر گمنام