تفاوت میان نسخه‌های «درگاه:علمی تخیلی/مقالهٔ برگزیده/۵»

صفحه‌ای جدید حاوی «'''هایکوعت''' یا '''هایکوی علمی-تخیلی''' یا '''Science Fiction Haiku''' شاخه‌ای از شعر علمی‌...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «'''هایکوعت''' یا '''هایکوی علمی-تخیلی''' یا '''Science Fiction Haiku''' شاخه‌ای از شعر علمی‌...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)