تفاوت میان نسخه‌های «امیرخان موصلوی ترکمان»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۶ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
'''امیرخان موصلوی ترکمان''' از سران و امرای [[قزلباش]] در عصر [[صفوی]] بود. وی هنگامی که حاکم هرات بود [[للگی]] طهماسب میرزا (شاه طهماسب) را بر عهده داشت.<ref>{{یادکرد|فصل=جلد اول|کتاب=زندگانی [[شاه عباس اول|شاه عباس اوّل]]|نویسنده=[[نصرالله فلسفی]]|ترجمه=|ناشر=انتشارات نگاه|چاپ=اول|شهر=تهران|کوشش=فرید مرادی|ویرایش=|صفحه=۳۶ و ۳۷|سال=۱۳۹۱|شابک=ISBN 9789643517267}}</ref> پس از قتل [[شاه اسماعیل دوم]] و تاجگذاری برادرش [[شاه محمد خدابنده]]، امیرخان موصلوی ترکمان که در کشتن شاه اسماعیل دوم با پریخان خانم همکاری کرده بود، به امیرالامرایی [[آذربایجان]] منصوب شد.<ref>{{یادکرد|فصل=جلد اول|کتاب=زندگانی [[شاه عباس اول|شاه عباس اوّل]]|نویسنده=[[نصرالله فلسفی]]|ترجمه=|ناشر=انتشارات نگاه|چاپ=اول|شهر=تهران|کوشش=فرید مرادی|ویرایش=|صفحه=۶۳|سال=۱۳۹۱|شابک=ISBN 9789643517267}}</ref>
 
== در رویداد آذربایجان ==
در حمله [[کردها و ترک‌های عثمانی به آذربایجان (۱۵۷۸)|کردها و ترک‌های عثمانی به آذربایجان]] امیرخان موصلوی ترکمان که به تازگی امیرالامرای آذربایجان شده بود، به دلیل اینکه در آن یورش هنوز در قزوین (پایتخت) بود، نتوانست کاری از پیش ببرد.<ref> {{یادکرد|فصل=جلد اول|کتاب=زندگانی [[شاه عباس اول|شاه عباس اوّل]]|نویسنده=[[نصرالله فلسفی]]|ترجمه=|ناشر=انتشارات نگاه|چاپ=اول|شهر=تهران|کوشش=فرید مرادی|ویرایش=|صفحه=۶۹|سال=۱۳۹۱|شابک=ISBN 9789643517267}}</ref>
 
== ازدواج با خواهر شاه محمد خدابنده ==
شاه محمد خدابنده به پاس کشتن شاه اسماعیل دوم، امیرالامرایی آذربایجان را به امیرخان موصلوی ترکمان می‌دهد و خواهر خود ''فاطمه سلطان بیگم'' را به عقد وی در می‌آورد.<ref> {{یادکرد|فصل=جلد اول|کتاب=زندگانی [[شاه عباس اول|شاه عباس اوّل]]|نویسنده=[[نصرالله فلسفی]]|ترجمه=|ناشر=انتشارات نگاه|چاپ=اول|شهر=تهران|کوشش=فرید مرادی|ویرایش=|صفحه=۶۹|سال=۱۳۹۱|شابک=ISBN 9789643517267}}</ref>
 
== در رویداد آذربایجان ==
در حمله [[حمله کردها و ترک‌های عثمانی به آذربایجان (۱۵۷۸)|کردها و ترک‌های عثمانی به آذربایجان]] امیرخان موصلوی ترکمان که به تازگی امیرالامرای آذربایجان شده بود، به دلیل اینکه در آن یورش هنوز در قزوین (پایتخت) بود، نتوانست کاری از پیش ببرد.<ref> {{یادکرد|فصل=جلد اول|کتاب=زندگانی [[شاه عباس اول|شاه عباس اوّل]]|نویسنده=[[نصرالله فلسفی]]|ترجمه=|ناشر=انتشارات نگاه|چاپ=اول|شهر=تهران|کوشش=فرید مرادی|ویرایش=|صفحه=۶۹|سال=۱۳۹۱|شابک=ISBN 9789643517267}}</ref>
 
== جنگ چلدر ==