تفاوت میان نسخه‌های «امیرخان موصلوی ترکمان»

 
== در رویداد آذربایجان ==
در [[حمله کردها و ترک‌های عثمانی به آذربایجان (۱۵۷۸)|حمله کردها و ترک‌های عثمانی به آذربایجان]]، امیرخان موصلوی ترکمان که به تازگی امیرالامرای آذربایجان شده بود، به دلیل اینکه در آن یورش هنوز در قزوین (پایتخت) بود، نتوانست کاری از پیش ببرد.<ref> {{یادکرد|فصل=جلد اول|کتاب=زندگانی [[شاه عباس اول|شاه عباس اوّل]]|نویسنده=[[نصرالله فلسفی]]|ترجمه=|ناشر=انتشارات نگاه|چاپ=اول|شهر=تهران|کوشش=فرید مرادی|ویرایش=|صفحه=۶۹|سال=۱۳۹۱|شابک=ISBN 9789643517267}}</ref>
 
== جنگ چلدر ==