تفاوت میان نسخه‌های «امیرخان موصلوی ترکمان»

←‏جنگ چلدر: ابرابزار
(←‏جنگ چلدر: ابرابزار)
== جنگ چلدر ==
در [[جنگ چلدر]] [[مصطفی پاشا]] از قارص وارد قفقاز شد و چون این خبر به قزوین رسید از سوی شاه محمد خدابنده به امیرخان موصلوی ترکمان (بیگلربیگی آذربایجان)، [[امامقلی‌خان قاجار]] (بیگلربیگی قره‌باغ) و [[محمدخان تخماق استاجلو]] (بیگلربیگی چخور سعد) دستور داد که به اتفاق یکدیگر از پیشروی قشون عثمانی جلوگیری کنند. سواران اماقلی‌خان قاجار و محمدخان تخماق استاجلو برای دفع حمله ترکان عثمانی به هم پیوستند ولی امیرخان موصلوی ترکمان به دلیل دشمنی که مابین طوایف ترکمان و استاجلو بود به آن دو نفر کمک نکرد.<ref> {{یادکرد|فصل=جلد اول|کتاب=زندگانی [[شاه عباس اول|شاه عباس اوّل]]|نویسنده=[[نصرالله فلسفی]]|ترجمه=|ناشر=انتشارات نگاه|چاپ=اول|شهر=تهران|کوشش=فرید مرادی|ویرایش=|صفحه=۷۱|سال=۱۳۹۱|شابک=ISBN 9789643517267}}</ref>
 
== در حمله تاتارها به شروان ==
{{اصلی|حمله به شروان (۱۵۷۹)}}
در سال ۱۵۷۹ میلادی پس از ورود شاه محمد خدابنده به تبریز، وقتی خبر رسید [[محمدگرای‌خان تاتار|محمدگرای خان سردار تاتار]]، به منظور گرفتن انتقام خون برادر خود عادل‌گرای خان، چند تن از دیگر برادران خویش را به جانب شروان فرستاده است، مقرر شد که [[میرزا سلمان جابری اصفهانی]] با امیرخان موصلوی ترکمان (امیرالامرای آذربایجان) و جمعی از سرداران و سواران قزلباش برای جلوگیری از حرکت سپاه تاتار به شروان بروند ولی پیش از آنکه سپاه ایران به قره‌باغ رسد، امرای تاتار به شروان وارد شدند و به سبب تعداد بیشتر بر حکمران ایرانی آنجا پیروز شدند.<ref> {{یادکرد|فصل=جلد اول|کتاب=زندگانی [[شاه عباس اول|شاه عباس اوّل]]|نویسنده=[[نصرالله فلسفی]]|ترجمه=|ناشر=انتشارات نگاه|چاپ=اول|شهر=تهران|کوشش=فرید مرادی|ویرایش=|صفحه=۷۸|سال=۱۳۹۱|شابک=ISBN 9789643517267}}</ref>
 
== پانویس ==