تفاوت میان نسخه‌های «امیرخان موصلوی ترکمان»

ابرابزار، اصلاح ارقام
(←‏جنگ چلدر: ابرابزار)
(ابرابزار، اصلاح ارقام)
'''امیرخان موصلوی ترکمان''' از سران و امرای [[قزلباش]] در عصر [[صفوی]] بود. وی هنگامی که حاکم هرات بود [[للگی]] طهماسب میرزا (شاه طهماسب) را بر عهده داشت.<ref>{{یادکرد|فصل=جلد اول|کتاب=زندگانی [[شاه عباس اول|شاهاول، عباس اوّل]]|نویسنده=[[نصرالله فلسفی]]|ترجمه=|ناشر=انتشارات نگاه|چاپ=اول|شهر=تهران|کوشش=فریدفلسفی، مرادی|ویرایش=|صفحه=۳۶ و ۳۷|سال=۱۳۹۱|شابک=ISBN 9789643517267}}</ref> پسس از قتل [[شاه اسماعیل دوم]] و تاجگذاری برادرش [[شاه محمد خدابنده]]، امیرخان موصلوی ترکمان که در کشتن شاه اسماعیل دوم با پریخان خانم همکاری کرده بود، به امیرالامرایی [[آذربایجان]] منصوب شد.<ref>{{یادکرد|فصل=جلد اول|کتاب=زندگانی [[شاه عباس اول|شاهاول، عباسفلسفی، اوّل]]|نویسنده=[[نصرالله فلسفی]]|ترجمه=|ناشر=انتشارات نگاه|چاپ=اول|شهر=تهران|کوشش=فرید مرادی|ویرایش=|صفحه=۶۳|سال=۱۳۹۱|شابک=ISBN 9789643517267}}</ref>
 
== ازدواج با خواهر شاه محمد خدابنده ==
شاه محمد خدابنده به پاس کشتن شاه اسماعیل دوم، امیرالامرایی آذربایجان را به امیرخان موصلوی ترکمان می‌دهد و خواهر خود ''فاطمه سلطان بیگم'' را به عقد وی در می‌آورد.<ref> {{یادکرد|فصل=جلد اول|کتاب=زندگانی [[شاه عباس اول|شاهاول، عباسفلسفی، اوّل]]|نویسنده=[[نصرالله فلسفی]]|ترجمه=|ناشر=انتشارات نگاه|چاپ=اول|شهر=تهران|کوشش=فرید مرادی|ویرایش=|صفحه=۶۹|سال=۱۳۹۱|شابک=ISBN 9789643517267}}</ref>
 
== در رویداد آذربایجان ==
در [[حمله کردها و ترک‌های عثمانی به آذربایجان (۱۵۷۸)|حمله کردها و ترک‌های عثمانی به آذربایجان]]، امیرخان موصلوی ترکمان که به تازگی امیرالامرای آذربایجان شده بود، به دلیل اینکه در آن یورش هنوز در قزوین (پایتخت) بود، نتوانست کاری از پیش ببرد.<ref> {{یادکرد|فصل=جلد اول|کتاب=زندگانی [[شاه عباس اول|شاهاول، عباسفلسفی، اوّل]]|نویسنده=[[نصرالله فلسفی]]|ترجمه=|ناشر=انتشارات نگاه|چاپ=اول|شهر=تهران|کوشش=فرید مرادی|ویرایش=|صفحه=۶۹|سال=۱۳۹۱|شابک=ISBN 9789643517267}}</ref>
 
== جنگ چلدر ==
در [[جنگ چلدر]] [[مصطفی پاشا]] از قارص وارد قفقاز شد و چون این خبر به قزوین رسید از سوی شاه محمد خدابنده به امیرخان موصلوی ترکمان (بیگلربیگی آذربایجان)، [[امامقلی‌خان قاجار]] (بیگلربیگی قره‌باغ) و [[محمدخان تخماق استاجلو]] (بیگلربیگی چخور سعد) دستور داد که به اتفاق یکدیگر از پیشروی قشون عثمانی جلوگیری کنند. سواران اماقلی‌خان قاجار و محمدخان تخماق استاجلو برای دفع حمله ترکان عثمانی به هم پیوستند ولی امیرخان موصلوی ترکمان به دلیل دشمنی که مابین طوایف ترکمان و استاجلو بود به آن دو نفر کمک نکرد.<ref> {{یادکرد|فصل=جلد اول|کتاب=زندگانی [[شاه عباس اول|شاهاول، عباسفلسفی، اوّل]]|نویسنده=[[نصرالله فلسفی]]|ترجمه=|ناشر=انتشارات نگاه|چاپ=اول|شهر=تهران|کوشش=فرید مرادی|ویرایش=|صفحه=۷۱|سال=۱۳۹۱|شابک=ISBN 9789643517267}}</ref>
 
== در حمله تاتارها به شروان ==
{{اصلی|حمله به شروان (۱۵۷۹)}}
در سال ۱۵۷۹ میلادی پس از ورود شاه محمد خدابنده به تبریز، وقتی خبر رسید [[محمدگرای‌خان تاتار|محمدگرای خان سردار تاتار]]، به منظور گرفتن انتقام خون برادر خود عادل‌گرای خان، چند تن از دیگر برادران خویش را به جانب شروان فرستاده است، مقرر شد که [[میرزا سلمان جابری اصفهانی]] با امیرخان موصلوی ترکمان (امیرالامرای آذربایجان) و جمعی از سرداران و سواران قزلباش برای جلوگیری از حرکت سپاه تاتار به شروان بروند ولی پیش از آنکه سپاه ایران به قره‌باغ رسد، امرای تاتار به شروان وارد شدند و به سبب تعداد بیشتر بر حکمران ایرانی آنجا پیروز شدند.<ref> {{یادکرد|فصل=جلد اول|کتاب=زندگانی [[شاه عباس اول|شاهاول، عباسفلسفی، اوّل]]|نویسنده=[[نصرالله فلسفی]]|ترجمه=|ناشر=انتشارات نگاه|چاپ=اول|شهر=تهران|کوشش=فرید مرادی|ویرایش=|صفحه=۷۸|سال=۱۳۹۱|شابک=ISBN 9789643517267}}</ref>
 
== پانویس ==
{{پانویس}}
 
== منابع ==
* {{یادکرد|فصل=جلد اول|کتاب=زندگانی [[شاه عباس اول|شاه عباس اوّل]]|نویسنده=[[نصرالله فلسفی]]|ترجمه=|ناشر=انتشارات نگاه|چاپ=اول|شهر=تهران|کوشش=فرید مرادی|ویرایش=|صفحه=|سال=۱۳۹۱|شابک=ISBN 9789643517267}}
 
[[رده:تاریخ هرات]]