تفاوت میان نسخه‌های «درگاه:ادبیات آذربایجانی»

بدون خلاصه ویرایش
{{/box-footer|}}
 
{{/box-header|''سبک''|درگاه:ادبیات آذربایجانی/سبک|}}
{{درگاه:ادبیات آذربایجانی/سبک}}
{{/box-footer|}}
</div>
 
 
<div style="float:right; width:100%">
 
{{Random portal component|max=1|header=گفتاورد|footer=گفتاورد...|subpage=گفتاورد|seed=19}}
 
<div style="float:right; width:55%;"> <!-- This width add to the the margin below to equal 100٪-->