تفاوت میان نسخه‌های «ویلیام یوئرت گلدستون»

بدون خلاصه ویرایش
| شرح تصویر = ویلیام اوارت گلدستون نخست وزیر [[بریتانیا]] در چهار دوره مختلف
 
 
{{Infobox Officeholder
| name = ویلیام اوارت گلدستون
 
 
'''ویلیام اوارت گلدستون''' {{انگلیسی|William Ewart Gladstone}}{{رچ}} دولتمرد اهل [[بریتانیا]] از حزب لیبرال با پیشینه ای دیرپا و بیش از شصت سال در سیاست این کشور و نیز چهار بار [[نخست وزیر بریتانیا]] (۱۸۶۸-۱۸۷۴ ,، ۱۸۸۰-۱۸۸۵ ,، فوریه تا ژوئیه ۱۸۸۶ ,، ۱۸۹۲-۱۸۹۴ )
وی همچنین مسن ترین نخست وزیر بریتانیا تاکنون است که اخرین دوره در سن ۸۴ سالگی استعفا داد. او چهار بار نیز مشاور خزانه داری بوده است.{{سخ}}
 
گلدستون اواین بار در ۱۸۳۲ وارد [[مجلس عوام]] به عنوان یک [[های ترویست]] شد. در کابینه [[سر رابرت پییل]] عضو بود. بعد از جدا شدن از محافظه کاران به عضویت [[حزب پییلیت]] در امد. در ۱۸۵۹ پییلیتها با ویگ ها و رادیکال ها ادغام شدند و [[حزب لیبرال بریتانیا]] را تشکیل دادند. به عنوان مشاور او هزینه کردن از عموم را کم کرد و اصلاحات انتخاباتی انجام داد که عنوان '''''ویلیام مردمی''''' را برای او بهمراه داشت.{{سخ}}
 
دوره اول وزارت او با اصلاحات زیادی همراه بود مثلاً برچیدن کلیسای ایرلند و دستور رای دادن پنهانی.{{سخ}}
گلدستون اواین بار در ۱۸۳۲ وارد [[مجلس عوام]] به عنوان یک [[های ترویست]] شد. در کابینه [[سر رابرت پییل]] عضو بود. بعد از جدا شدن از محافظه کاران به عضویت [[حزب پییلیت]] در امد. در ۱۸۵۹ پییلیتها با ویگ ها و رادیکال ها ادغام شدند و [[حزب لیبرال بریتانیا]] را تشکیل دادند. به عنوان مشاور او هزینه کردن از عموم را کم کرد و اصلاحات انتخاباتی انجام داد که عنوان '''''ویلیام مردمی''''' را برای او بهمراه داشت.{{سخ}}
بعد از اینکه در انتخابات ۱۸۷۴ شکست خورد گلدستون از رهبری حزب لیبرال استعفا داد اما در ۱۸۷۶ شروع به بازگشت کرد که بر پاپه موضع مخالف او در زمینه مناقشات [[ترکیه]] و [[بلغارستان]] بود. رقابت مدلوفین گلدسون ۱۸۷۹-۱۸۸۰ نمونه ای زودهنگام از استفاده از فناوری در رقابتهای انتخاباتی عصر مدرن بود. بعد از انتخابات سال ۱۸۸۰ او دور دوم وزارتش را اغاز کرد که با بحران [[مصر]] همزمان شد (که به دنبال مرگ ژنرال گردون به اوج خود رسیده بود) و همینطور در [[ایرلند]] که دولت اقدامات پیشگیرانه انجام داده بود اما با اینحال حقوق قانونی کشاورزان مستاجر ایرلندی را افزایش داد. دولت همچنین [[اجرایه اصلاحات سوم]] را تصویب کرد.{{سخ}}
 
وقتی باز در ۱۸۸۶ به مقامش بازگشت گلدستون قانون خودمختاری ایرلند را پیشنهاد کرد ولی در ژوئیه در مجلس عوام شکست خورد که نتیجه ان شکاف در حزب لیبرال بود امری که باعث دور ماندن انها از مقام نخست وزیری بر ۲۰ سال بجز مدتی کوتاه شد.{{سخ}}
 
در ۱۸۹۲ گلدستون اخرین دولتش را در سن ۸۲ سالگی تشکیل داد. دومین لایحه خودمختاری ایرلند در مجلس عوام تصویب شد اما در ۱۸۹۳ در [[مجلس لردها]] رد شد. او در مارس ۱۸۹۴ استعفا کرد. در مقام مخالف اما در مجلس تا سال ۱۸۹۵ که مجلس را ترک کرد مخالف گسترش هزینه های نیروی دریایی بود. او سه سال بعد در ۸۸ سالگی درگذشت.{{سخ}}
دوره اول وزارت او با اصلاحات زیادی همراه بود مثلاً برچیدن کلیسای ایرلند و دستور رای دادن پنهانی.{{سخ}}
گلدستون بخاطر شیوه سخنرانی و رقابت با رهبر حزب محافظه کار [[بنجامین دیزرائیلی]] و همچنین روابط سرد با [[ملکه ویکتوریا]] که گفته بود: ((او (گلدستون) همیشه برای من تعیین تکلیف میکند حتی اگر در ملاقات عمومی باشم)) مشهور بود.{{سخ}}
 
 
بعد از اینکه در انتخابات ۱۸۷۴ شکست خورد گلدستون از رهبری حزب لیبرال استعفا داد اما در ۱۸۷۶ شروع به بازگشت کرد که بر پاپه موضع مخالف او در زمینه مناقشات [[ترکیه]] و [[بلغارستان]] بود. رقابت مدلوفین گلدسون ۱۸۷۹-۱۸۸۰ نمونه ای زودهنگام از استفاده از فناوری در رقابتهای انتخاباتی عصر مدرن بود. بعد از انتخابات سال ۱۸۸۰ او دور دوم وزارتش را اغاز کرد که با بحران [[مصر]] همزمان شد (که به دنبال مرگ ژنرال گردون به اوج خود رسیده بود) و همینطور در [[ایرلند]] که دولت اقدامات پیشگیرانه انجام داده بود اما با اینحال حقوق قانونی کشاورزان مستاجر ایرلندی را افزایش داد. دولت همچنین [[اجرایه اصلاحات سوم]] را تصویب کرد.{{سخ}}
 
 
وقتی باز در ۱۸۸۶ به مقامش بازگشت گلدستون قانون خودمختاری ایرلند را پیشنهاد کرد ولی در ژوئیه در مجلس عوام شکست خورد که نتیجه ان شکاف در حزب لیبرال بود امری که باعث دور ماندن انها از مقام نخست وزیری بر ۲۰ سال بجز مدتی کوتاه شد.{{سخ}}
 
 
در ۱۸۹۲ گلدستون اخرین دولتش را در سن ۸۲ سالگی تشکیل داد. دومین لایحه خودمختاری ایرلند در مجلس عوام تصویب شد اما در ۱۸۹۳ در [[مجلس لردها]] رد شد. او در مارس ۱۸۹۴ استعفا کرد. در مقام مخالف اما در مجلس تا سال ۱۸۹۵ که مجلس را ترک کرد مخالف گسترش هزینه های نیروی دریایی بود. او سه سال بعد در ۸۸ سالگی درگذشت.{{سخ}}
 
 
گلدستون بخاطر شیوه سخنرانی و رقابت با رهبر حزب محافظه کار [[بنجامین دیزرائیلی]] و همچنین روابط سرد با [[ملکه ویکتوریا]] که گفته بود: (({{گفتاورد|او (گلدستون) همیشه برای من تعیین تکلیف میکند حتی اگر در ملاقات عمومی باشم)) }}مشهور بود.{{سخ}}
 
 
گلدستون در بین هوادارانش مهربانانه به عنوان ''ویلیام مردمی'' یا '''''پیرمرد بزرگ''''' شناخته میشد بااین حال رهبر حزب محافظه کار (دیزرائیلی) او را (( '''''تنها خطای خداوند''''' )) می نامید.[http://en.wikipedia.org/wiki/William_Ewart_Gladstone]