تفاوت میان نسخه‌های «الذریعه الی تصانیف الشیعه»

بدون خلاصه ویرایش
==نشر مجلدات الذریعه==
چهار جلد اول این مجموعه، در [[نجف]] با اشراف مؤلف چاپ گردیده و مجلدات بعدی، همه در [[ایران]] به کوشش فرزندان مؤلف دکتر [[علینقی منزوی]] و [[احمد منزوی]] منتشر شد.<br />
==چاپ==
 
الذریعه در بیروت ، نجف، تهران و قم بارها چاپ شده است. تمامی چاپ ها یکسان است الا چاپ کتابخانه مجلس.
==مستدرک‌های الذریعه==
از جمله کسانی که با مرحوم آقابزرگ تهرانی در تهیه این دائرةالمعارف همکاری کردند، شاگرد خاص وی، مرحوم [[محقق طباطبایی]] بود که از ابتدای انتشار مجلدات نخستین این اثر، دست به نوشتن استدراکی بر آن زد. مجموعه [[مستدرک الذریعه]] محقق طباطبایی، در هفت جلد، به معرفی آثاری پرداخت که آقابزرگ تهرانی آنها را در الذریعة نیاورده‌است.<br />