تفاوت میان نسخه‌های «امیرخان موصلوی ترکمان»

 
== محاصره قلعه نیشابور ==
[[محاصره قلعه نیشابور (۱۵۸۱)|محاصره قلعه نیشابور]] نبردی بود که در سال ۱۵۸۱ میلادی و مابین دو سپاه یکی به فرماندهی [[مرتضی قلی‌خان پرناک ترکمان]] و [[درویش محمدخان روملو]] و به حمایت حکومت مرکزی صفویه ([[شاه محمد خدابنده]] و میرزا سلمان جابری اصفهانی) و دیگری به فرماندهی [[علی‌قلی‌بیگ گورکان شاملو]] و مرشد قلی‌خان سلطان استاجلو و به حمایت عباس میرزا (بعدا" [[شاه عباس یکم]]) روی داد. در این نبرد، شاه محمد خدابنده هم به تشویق میرزا سلمان جابری اصفهانی و [[امیرخان موصلوی ترکمان]] (بیگلربیگی آذربایجان) و سایر سران تکلو و ترکمان مصمم شد لشکری به [[خراسان]] روانه کند و مرتضی قلی‌خان پرناک ترکمان را در مقابل طرفداران پسرش (عباس میرزا بعدا" شاه عباس یکم) تقویت کند.<ref>زندگانی شاه عباس اول، فلسفی، 85 و 86</ref>
 
== پانویس ==