کما (نورشناسی): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Hafez صفحهٔ بیراهش اشک را به کما (نورشناسی) منتقل کرد: Coma)
بدون خلاصۀ ویرایش
{{ویکی‌سازی}}
{{کج‌نمایی‌های نوری}}
اگر شبکه‌ای منظم از نقاط نورانی داشته باشیم، این بیراهش، تصویر نقاطی را که از محور اپتیکی دورتر هستند، بصورت قطرات اشک یا بشکل دنباله دارهایی بزرگ تر نشان می‌دهد. به این بیراهش، '''بیراهش اشک''' یا '''بیراهش کما''' می‌گویند. نام انگلیسی آن از واژه COMET بمعنای ستاره دنباله دار گرفته شده است.