تفاوت میان نسخه‌های «روحانی (عنوان)»

مقاله برای معرفی روحانی است نه برای معرفی ادیان. فقط جاهایی که روحانی در آنجا وجود دارد را باید در مقاله نوشت.
جز (ویرایش دالبا (بحث) به آخرین تغییری که In fact انجام داده بود واگردانده شد)
(مقاله برای معرفی روحانی است نه برای معرفی ادیان. فقط جاهایی که روحانی در آنجا وجود دارد را باید در مقاله نوشت.)
{{اصلی|آخوند}}
معادل آن در زبان فارسی و برای دین [[اسلام]]، [[آخوند]]، [[ملا]]، [[شیخ]] و امروزه بیشتر «روحانی» می‌باشد.
 
== بهاییت ==
در [[دین بهائی]] طبقه روحانی دینی مانند آخوند، مجتهد، کشیش و خاخام وجود ندارد. بهائیان فردی را فرد روحانی می‌دانند، که عامل به تعالیم الهی باشد. بهائیان معتقد به [[تطابق دین با علم و عقل]] هستند و هر انسان را قادر به درک حقائق روحانی می‌دانند، به علاوه یکی دیگر از تعالیم بهائیان، [[تحری حقیقت]] است که هر فرد را قادر به کشف حقیقت می‌دانند.{{مدرک}}
 
== دین زرتشت ==