تفاوت میان نسخه‌های «خط دیوانی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (+ {{خوشنویسی اسلامی}})
'''خط دیوانی''' امروزهاز بهجمله صورتیخطوط از[[خوشنویسی خطاسلامی]] تعلیق گفته می‌شوداست که تصرفاتی در آن شده وامروزه در کشورهای عربی رواج کاملنسبی دارد. ابداع‌کننده این سبک شخصی به نام [[حسام رومی]] بود. خط دیوانی در ترکیه [[عثمانی]] رواج زیادی داشت و کاربرد آن در زمان امپراتور عثمانی، [[سلیمان یکم]] به اوج خود رسید. [[خط]] دیوانی اگر بدون حرکات و تزیینات باشد آن را [[خفی]] و اگر دارای تزیینات نقطه و حرکات باشد آن را [[جلی]] گویند. نوشتن این نوع خط مستلزم صرف وقت زیاد می‌‌باشد.
 
نمونه خط دیوانی خفی: