تفاوت میان نسخه‌های «ویلیام خاموش»

== زندگینامه ==
 
ویلیامویلِم با تلاش فراوان استقلال وطنش هلند را تامین کرد و آن را از زیر سلطهٔ طولانی اسپانیا خارج ساخته و حکومت [[جمهوری متحد هفت ایالتی هلند]] را پایه‌گذاری کرد، او همچنین حاضر نشد با [[فیلیپ دوم اسپانیا|فیلیپ دوم]] پادشاه [[اسپانیا]] که توانمندترین فرمانروای آن عصر و دشمن [[پروتستان|پروتستان‌ها]] بود سازش کند.
 
ویلیامویلِم خاموش در ۱۵۸۴ در [[دلفت]] هلند با اصابت گلوله کشته شد.
 
نقشه این قتل را فیلیپ دوم طرح کرده بود که به دست [[بالتازار گرارد]] انجام گرفت.