الگو:درگیری‌های شاه اسماعیل دوم: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(اصلاح ارقام)
 
(ابرابزار)
 
|}
[//fa.wikipedia.org/w/index.php?title=الگو:درگیری‌های_شاه_اسماعیل_دوم&action=edit و]{{•}} [//fa.wikipedia.org/w/index.php?title=بحث_الگو:درگیری‌های_شاه_اسماعیل_دوم&action=edit&redlink=1 ب]{{•}} [//fa.wikipedia.org/wiki/الگو:درگیری‌های_شاه_اسماعیل_دومن]
[.. و]{{•}} [... ب]{{•}} [... ن]
 
''جنگ‌های شاه محمد خدابنده'' [[الگو:جنگ‌های شاه محمد خدابنده|←]]