تفاوت میان نسخه‌های «رادیو گیلان»

 
== واحدهای برون مرزی ==
این رادیو دارای دو بخش برون مرزی رادیو گرجی و رادیو تالشی ستاست که به ترتیب در ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ تأسیس شده‌اند.{{مدرک}}<ref>http://guilan.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=619:1&catid=305:darbarehma</ref><ref>http://guilan.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=4308&Itemid=315</ref>
 
== منابع ==