باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۱۱ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
{{بدون منبع}}
تابع'''آنالیز حقیقی''' بهیکی از شاخه‌های [[تابع|تابعیریاضیات]] می‌گوینداست که [[دامنهبه تابع|دامنه]]مطالعه‌ی رفتار و ویژگی‌های [[برد تابع|بردتوابع]] آن [[زیرمجموعه]] [[اعدادتابع حقیقی|حقیقی]] باشدمی‌پردازد.
 
مطالعه ویژگی‌های این‌گونه توابع موضوع آنالیز حقیقی است.
 
{{ریاضی-خرد}}
 
[[Category:آنالیز حقیقی]]