شیمی آب: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
[['''<big>شیمی آب''' </big>]]
 
*
:خط تورفته
شیمی آب تجزیه و تحلیل و شناسایی [[آب]] و تعیین کمیت اجزای شیمیایی و خواص آب است. که شامل آنیونها وکاتیون های PH و [[عناصر]] کمیاب است که در تحلیل شیمی
آب بسیار مورد استفاده قرار میگیرد .
۹۱

ویرایش