شبکه گردنی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
}}
 
'''شبکه گردنی''' از اجتماع شاخه‌های جلویی (قدامی) [[اعصاب نخاعی]] گردنی اول تا چهارم( C1 الی C4) و بخش کمی از عصب نخاعی گردنی پنجم( C5 ) ایجاد می گردد. این شبکه بیشتر در عصب رسانی ماهیچه‌های طرفی و جلویی گردن، [[دیافراگم (کالبدشناسی)|ماهیچه دیافراگم]] و همچنین حس نواحی سر و گردن و قفسه سینه نقش دارد.
== شاخه‌های شبکه گردنی ==
شاخه‌های شبکه گردنی را می توان به چهار گروه تقسیم کرد که عبارتنداز:
* شاخه‌های سطحی صعودی
* شاخه‌های سطحی نزولی
* شاخه‌های عمقی داخلی
* شاخه‌های عمقی خارجی
=== شاخه‌های سطحی صعودی ===
شاخه‌های این گروه شامل:
* عصب پس سری کوچک (C2)
* عصب گوشی بزرگ (C2-C3)
* عصب پوستی عرضی (C2-C3)
=== شاخه‌های سطحی نزولی ===
شامل اعصاب فوق ترقوه ای <ref>Supraclavicular nerves</ref> هستند:
* اعصاب فوق ترقوه ای داخلی (Medial)
* اعصاب فوق ترقوه ای میانی (Intermediate)
* اعصاب فوق ترقوه ای خارجی (Lateral)
=== شاخه‌های عمقی داخلی ===
این گروه شامل موارد زیر است:
* شاخه‌های ارتباطی <ref>Communicating branches</ref> با [[عصب زیرزبانی]] (هیپوگلوسال)، [[عصب واگ]] و سمپاتیک.
* شاخه‌های ماهیچه ای برای
** رکتوس کپیتیس طرفی
** رکتوس کپیتیس جلویی
** لونگوس کپیتیس
** لونگوس کولی
* ریشه تحتانی حلقه گردنی <ref>Inferior root of the ansa cervicalis</ref>
* [[عصب فرنیک]] (C3-C4-C5)
=== شاخه‌های عمقی خارجی ===
شاخه‌های عمقی از گروه خارجی شبکه گردنی عبارتنداز:
* شاخه‌های ارتباطی با عصب فرعی نخاعی <ref>Spinal accessory nerve</ref>
* شاخه‌های ماهیچه ای برای:
** ماهیچه جناغی چنبری پستانی (استرنوکلیدوماستوئید)
** ماهیچه ذوزنقه ای (تراپزیوس)
** ماهیچه بالابرنده کتف (لواتور اسکاپولا)
** ماهیچه اسکالن میانی
== پانویس ==
{{پانویس}}
 
== جستارهای وابسته ==
* [[شبکه عصبی (کالبدشناسی)]]
* [[اعصاب نخاعی]]
* [[شبکه بازویی]]
 
== منابع ==
{{ چپ‌چین}}
* Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
{{پایان چپ‌چین}}
 
[[رده:شبکه عصبی]]
[[رده:عصب‌های نخاعی]]
۴٬۴۱۱٬۲۶۸

ویرایش