تفاوت میان نسخه‌های «بنی‌اسرائیل»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۶ سال پیش
بعد از مرگ موسی و نسل او ، نسل بعدی به رهبری یوشع وارد [[کنعان]] میشوند و اختیار آن سرزمین را به دست میگیرند. ولیکن باز اسرائیلیها ایمان کافی ندارند و دچار مشکلات میشوند.
 
بنی اسرائیل از خدا درخواست یک شاه میکنند و خدا به آنها [[طالوت]] را میدهد. داوود نبی بعد از طالوت قدرت را به دست میگیرد. در زمان داوود اسرائیلیها حکومت خدا را به دست میآورند.
فرزند داوود به نام سلیمان، معبدی برای پرستش خدا میسازد.در عهد عتیق آمده که سلیمان اجازه میدهد زنان خارجی او به پرستش خدایان خود بپردازند و پادشاهی او به دو قسمت تقسیم میشود.
 
ولیکن با وجود گناههای آنها خدا [[کورش هخامنشی]] پادشاه پارس، آنان را از بند رهایی می بخشد. اسرائیلیان اجازه پیدا میکنند که به جودا بازگردند و معبد را دوباره بسازند.
بعد از فتح بابل توسط قوم پارس در جودا تبدیل به یک استان امپراتوری پارسیان شد. <ref>Albertz, Rainer (1994) [Vanderhoek & Ruprecht 1992]. A History of Israelite Religion, Volume I: From the Beginnings to the End of the Monarchy. Westminster John Knox Press. ISBN 978-0-664-22719-7.</ref>
 
== در قرآن ==
در قرآن بارها به بنی اسرائیل اشاره شده است. همچنین در چندین جا از یعقوب با نام اسرائیل نام برده شده است با اینکه داستان تغییر نام یعقوب به اسرائیل در قرآن نیامده است. در قرآن آمده است که خداوند به بنی اسرائیل وعده داده است که دو بار در زمین فساد خواهند کرد. در بار اول که خراب شدن معبد اول است آنها از آنجا رانده میشوند و به اسارت در میآیند. در بار دوم مانند بار اول معبد آنها خراب شده و از آنجا بیرون رانده میشوند. <ref>سوره اسراء، آیه ۴</ref>