تفاوت میان نسخه‌های «بمباران استراتژیک در جنگ جهانی دوم»

ابرابزار
(برچسب بهبود منبع)
(ابرابزار)
{{Infobox military conflict
{{بهبود منبع}}
[[en:|conflict = Strategic bombing during World War II]]
|partof = World War II
|image = [[File:The Sandman a B-24 Liberator, piloted by Robert Sternfels.jpg|300px]]
|caption = A B-24 on a bomb run over the Astra Romana refinery in [[پلویشت]], [[رومانی]], during [[Operation Tidal Wave]]<ref>{{یادکرد کتاب|last=Duga |first=James |coauthors=Stewart, Carroll |title=Ploesti |url=http://books.google.com/?id=KV8Ma-VA6fIC&pg=RA1-PA180 |page= |accessdate=26 March 2009 |isbn=978-1-57488-510-1 |year=2002 |publisher=Brassey's}}</ref>
|date =
|place = [[European Theatre of World War II]]{{سخ}}[[جنگ اقیانوس آرام]]
|result =
|combatant1={{GBR}}{{سخ}}{{USA}}{{سخ}}{{پرچم|Canada|1921}}{{سخ}}{{پرچم|Australia}}
|combatant2={{پرچم-کشور|Nazi Germany}}{{سخ}}{{پرچم-کشور|Empire of Japan}}{{سخ}}{{پرچمک|Kingdom of Italy}} [[پادشاهی ایتالیا]]
|commander1={{پرچمک|UK}} [[Charles Portal, 1st Viscount Portal of Hungerford|Charles Portal]]{{سخ}}{{پرچمک|UK}} [[Richard Peirse]]{{سخ}}{{پرچمک|UK}} [[Sir Arthur Harris, 1st Baronet|Arthur Harris]]{{سخ}}{{پرچمک|US}} [[Henry Harley "Hap" Arnold|Hap Arnold]]{{سخ}}{{پرچمک|US}} [[Carl Spaatz]]{{سخ}}{{پرچمک|US}} [[Curtis LeMay]]{{سخ}}{{پرچمک|Canada|1921}} [[Clifford McEwen]]
|commander2={{پرچمک|Nazi Germany}} [[هرمان گورینگ]]{{سخ}}{{پرچمک|Nazi Germany}} [[آلبرت کسلرینگ]]{{سخ}}{{پرچمک|Nazi Germany}} [[هوگو اشپرله]]{{سخ}}{{پرچمک|Empire of Japan}} [[Naruhiko Higashikuni]]{{سخ}}{{پرچمک|Empire of Japan}} [[Masakazu Kawabe]]
|strength1=
|strength2=
|casualties1=۶۰٬۵۹۵ British civilians<ref name=White/>{{سخ}}۱۶۰٬۰۰۰ airmen (Europe)<ref>{{یادکرد کتاب|editor=Peter Hore |year=2003. |first=Paul |last=Crook |title=Patrick Blackett: Sailor, Scientist, and Socialist |publisher=Routledge |isbn=0-7146-5317-9. |chapter=Chapter 10 "The case against Area Bombing" |url=http://books.google.com/?id=5jW14KVeYU0C&pg=RA1-PA167 |page=176}}</ref><ref>André Corvisier (1994). ''A Dictionary of Military History and the Art of War'', Blackwell Publishing, ISBN 0-631-16848-6. "Germany, air battle (1942–45)" by P. Facon and Stephen J. Harris [http://books.google.co.uk/books?id=nEQ7FUAdmc8C&pg=PA312&lpg=PA312&dq=160,000+bomber+command&source=web&ots=Liy4O9BKJp&sig=4CjKdl6dUq956122J49cCCeTblo&hl=en#PPA312,M1 p. 312]</ref>{{سخ}}More than 500,000 Soviet civilians<ref name=Taylor/>{{سخ}}۶۷٬۰۷۸ French civilians killed by US-UK bombing<ref name=France/>{{سخ}}۲۶۰٬۰۰۰ Chinese civilians<ref>Jennifer M. Lind (2010). "''[http://books.google.com/books?id=H3usRiqVp-MC&pg=&dq&hl=en#v=onepage&q=&f=false Sorry States: Apologies in International Politics]''". Cornell University Press. p.28. ISBN 0-8014-7628-3</ref>
|casualties2=۳۰۵٬۰۰۰–۶۰۰٬۰۰۰ civilians in Germany, including foreign workers<ref name=White/><ref name=Germany/>{{سخ}}۳۳۰٬۰۰۰–۵۰۰٬۰۰۰ Japanese civilians<ref>Matthew White ''[http://users.erols.com/mwhite28/warstat1.htm#Allies Twentieth Century Atlas – Death Tolls: Allies bombing of Japan]'' lists the following totals and sources
 
* 330,000: 1945 US Strategic Bombing Survey;
* 363,000: (not including post-war radiation sickness); [[جان کیگان]] ''The Second World War'' (1989);
* 374,000: [[R. J. Rummel]], including 337,000 [[کشتار داخلی]];
* 435,000: [[Paul Johnson (writer)|Paul Johnson]] ''Modern Times'' (1983)
* 500,000: (Harper Collins Atlas of the Second World War)</ref>{{سخ}}۵۰٬۰۰۰ Italians killed by Allied bombing<ref name=Oxford/>
|}}
'''بمباران استراتژیک در جنگ جهانی دوم''' کارزار هوایی هر یک از دول درگیر در [[جنگ جهانی دوم]] با یک هدف قابل تشخیص استراتژیک است. این از جمله بمباران راه آهن، بندرها، شهرها (مناطق غیرنظامی) و مناطق صنعتی در اراضی دشمن را در بر می‌گیرد. استراتژی نظریه قدرت هوایی است که پیروزی‌های بزرگ را می‌توان با حمله به زیرساخت‌های صنعتی و سیاسی دشمن به دست آورد، تا صرفاً حمله به اهداف نظامی.
 
== منابع ==
Strategic bombing during World War II ویکی انگلیسی
 
[[en:Strategic bombing during World War II]]