تفاوت میان نسخه‌های «تهران‌ویلا»

۹۲۶ بایت اضافه‌شده ،  ۱۲ سال پیش
بدون منبع با اتکا به حافظه نوشتم بعدا کامل میکنمش
(بدون منبع با اتکا به حافظه نوشتم بعدا کامل میکنمش)
{{ذکر منبع}}
{{ویکی سازی}}
محله تهران ویلا درخیابان ضلع شمالی ستارخان(تاج سابق) درتهران مابین خیابانشهرآرا دکترحبیب‌اللهی(چونو درزیرپاک اینشمالی خیاباناز کانالشرق فاضلابو سرپوشیدهغرب قرارو گرفتهما استبین سابقأخیابانستارخان رودخانهو نامیدهکوی میشد)وخیاباننویسندگان از جنوب و پلشمال تاجقرار (نامگرفته امروزیاست که بعد از ساخت :پل ستارخان -(تاج) بزرگراهخایابان شیخاصلی فضلآن اللهبه نوری)دو واقعنیم استتقسیم شد.
محله تهران ویلا از آن جهت دارای اهمیت است که اولین ساخت مدرن شهر سازی تهران بود ، در این خیابان برای اولین بار از شماره به جای نام خیابان های فرعی استفاده شد و خانه های این محله دارای ساختمان مابین دو حیاط در دو طرف ساختمان بودند تهران ویلا در واقع سرفصل یکسری شهرسازی های [[بنیاد پهلوی]] بود که به دلیل سرعت رشد تهران و مسائل سیاسی که در آن دوران پیش آمد نمیمه کاره ماند و در شهرک غرب به بلوغ رسید. شروع ساخت این محله در سال 1330 با ساخت پارک تهرانویلا و خیابان کشی آغاز شد (برعکس آنچه معمول است که اول خانه ها ساخته میشد سپس امکانات رفاهی ایجاد)
محله و سه راه تهران ویلا در مجاورت محله های [[شهرآرا]] و [[دریان نو]] واقع شده و پارک تهران ویلا و [[مسجد حضرت مهدی (عج)]] را در خود جای داده است.