Ahmad haghi

‏۷ نوامبر ۲۰۱۳ عضو شد
۶٬۱۳۰ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
همزمان با گسترش فیزیک کوانتومی، استفاده از این ابزار برای شناسایی ویژگی های و تغییرات مواد سازنده زمین نیز توسعه یافت، بگونه ایکه در برخی از
(همزمان با گسترش فیزیک کوانتومی، استفاده از این ابزار برای شناسایی ویژگی های و تغییرات مواد سازنده زمین نیز توسعه یافت، بگونه ایکه در برخی از)
(بدون تفاوت)
۴۸

ویرایش