Ahmad haghi

‏۷ نوامبر ۲۰۱۳ عضو شد
بدون خلاصه ویرایش
جز
 
<big>کویژ در فارسی به معنی پیمانه، اندازه و کیل خوانده می شود چنانچه در لغت نامه دهخدا در باره این لغت می خوانیم:
کویژ. [ ک َ ] (اِ) به معنی پیمانه ،و قفیز معرب کویژ است . (انجمن آرا). کیل [ ک َ / ک ِ ]باشد، و آن پیمانه ای است که چیزها بدان پیمایند و به عربی قفیز خوانند. (برهان ) (آنندراج ). اندازه و پیمانه . (ناظم الاطباء). کویز. قفیز. (از فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به کویز و قفیز شود.</big>
 
<big>پرسشهایی که این رشته با آنها درگیر است، از این قرارند؛</big>
۴۸

ویرایش