تفاوت میان نسخه‌های «جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی»