تفاوت میان نسخه‌های «نبرد نهروان»

بدون خلاصه ویرایش
'''جنگ نهروان''' (Battle of Nahrawan) در ۹ [[صفر]] [[۳۸ قمری]] بین سپاهیان [[علی بن ابی‌طالب]] و [[خوارج]] روی داد.
 
شکل گیری خوارج به جریان [[حکمیت]] در [[جنگ صفین]] بر می‌گردد. در این جنگ چنان که علی بن ابی طالب پیش بینی کرده بود(به تعبیر شیعه: از غیب خبر داده بود) کمتر از ده تن از سپاه علی شهید شد و کمتر از ده نفر از سپاه نهروانیان باقی ماند. به عبارت دیگر از سپاه علی تنها 9 تن کشته شد ولی از سپاه نهروانیان 3991 نفر کشته و تنها 9 نفر باقی ماند. کتاب های مستقلی پیرامون جنگ های علی از جمله جنگ [[نهروان]] نوشته شده است. مثل وقعه نهراوان. یا نبرد نهروان.
شکل گیری خوارج به جریان [[حکمیت]] در [[جنگ صفین]] بر می‌گردد.
 
{{تاریخ-خرد}}