تفاوت میان نسخه‌های «فهرست زنان شاهنامه»

بدون خلاصه ویرایش
در بخش پهلوانی و اسطوره‌ای:
 
*[[ارنواز]]
*[[شهرناز]]
*[[فرانک (مادر فریدون)]]
*[[آرزو]]
*[[آزاده]]
*[[سهیآزرمی دخت]]
*[[ارنواز]]
*[[ماه‌آفرید]]
*[[رودابه]]
*[[تهمینه]]
*[[منیژه]]
*[[سودابه]]
*[[فرنگیس]]
*[[گلشهر]]
*اِسپَنوی - [[اسپنوی]]
*[[پوراندخت]]
*[[گردآفرید]]: مرزدار ایران بود و در برابر سهراب صف آرایی کرد
*[[تهمینه]]
*[[جريره]]
*[[رودابه]]
*[[سودابه]]
*[[سهی]]
*[[سیندخت]]
*[[شهرناز]]
*[[فرانک (مادر فریدون)]]
*[[فرنگیس]]
*[[کتایون]]
*[[گردآفرید]]: مرزدار ایران بود و در برابر سهراب صف آرایی کرد
*[[گلشهر]]
*[[ماه‌آفرید]]
*[[منیژه]]
*[[همای]]
*[[آزرمی دخت]]
*[[پوراندخت]]
*[[سیندخت]]
 
[[رده:شاهنامه]]
۲۰۰

ویرایش