تفاوت میان نسخه‌های «استخوان خاجی»

 
این استخوان در هر یک از سطوح جانبی خود دارای یک رویه مفصلی X شکل است که با [[استخوان گلن|استخوان های گلن]] مفصل می شود.
در سطح خلفی ساکروم 4 جفت سوراخ خاجی خلفی وجود دارد و در سطح قدامی نیز 4 جفت سوراخ دارد که به ترتیب برای عبورهای خلفی و قدمی [[اعصاب نخاعی]] S1y1 - S4y4 می باشد.
دیواره خلفیخرافی کل مره ای من است در نزدیی انتای تحتای ساکروم نقص باشد.
 
== نگارخانه ==
۱۸

ویرایش