تفاوت میان نسخه‌های «استخوان خاجی»

برچسب: افزودن فضای خالی زیاد(پخ)
'''استخوان خاجی''' یا '''ساکروم'''{{انگلیسی|Sacrum}} (بعد از بخش کمری و قبل از [[دنبالچه]]) تشکیل می‌گردد.
== آناتومی ==
بنی آدم اعضای بک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند
ساکروم مثلثی شکل بوده و راس آن به سمت پایین قرار گرفته است و به نحوی انحنا یافته که یک سطح خلفی محدب و سطح قدامی مقعر داشته باشد. در پایین ساکروم، استخوان [[دنبالچه]] (کوکسیکس) به آن مفصل شده است. استخوان ساکروم از بالا به مهره پنجم کمری متصل میشود و یک دیسک بین مهره ای در بین آنها قرار دارد. استخوان ساکروم در دو طرف با قسمت ایلیاک [[استخوان بی نام]] مفصل میشود. به این دو مفصل، مفاصل ساکروایلیاک Sacroiliac joint میگویند. مفصل ساکروایلیاک از نوع آمفی آرترودیال بوده و حرکت بسیار کمی دارد.
چوعضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
 
تو کر محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی
این استخوان در هر یک از سطوح جانبی خود دارای یک رویه مفصلی X شکل است که با [[استخوان گلن|استخوان های گلن]] مفصل می شود.
در سطح خلفی ساکروم 4 جفت سوراخ خاجی خلفی وجود دارد و در سطح قدامی نیز 4 جفت سوراخ دارد که به ترتیب برای عبورهای خلفی و قدمی [[اعصاب نخاعی]] y1 - y4 می باشد.
دیواره خرافی کل مره ای من است در نزدیی انتای تحتای ساکروم نقص باشد.
 
== نگارخانه ==
۱۸

ویرایش