تفاوت میان نسخه‌های «استخوان خاجی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: افزودن فضای خالی زیاد(پخ)
'''استخوان خاجی''' یا '''ساکروم'''{{انگلیسی|Sacrum}} (بعد از بخش کمری و قبل از [[دنبالچه]]) تشکیل می‌گردد.
== آناتومی ==
بنی آدم اعضای بک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند
که در آفرینش زیک گوهرند
چوعضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
چوعضوی به درد آورد روزگار
تو کر محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی
چوعضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
تو کر محنت دیگران بی غمی
تو کر محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی
 
== نگارخانه ==
۱۸

ویرایش