باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
از ویژگی‌ها و نکات ستودتی زندگی حافظی اشتغال داشتن اش به موسیقی تا در سنین کهن‌سالی است. او حتا در 90 سالگی همچنان به انتقال آموخته‌ها و اندوخته‌های اش از یک سو و آهنگ‌سازی و تنظیم تصانیف از دیگر سو سرگرم بود و تا بازپسین روزهای زندگی اش دست از تلاش برای اعتلای موسیقی و پرورش برنداشت.
 
فریدون حافظی به علت شکستگی استخوان ران در فروردین 92 زیر عمل جراحی قرار گرفت. اما پس از مرخصی از بیمارستان در روز آدینه 16 خرداد ماه همان سال درگذشت. پیکر ش پس از تشییع در تالار وحدت در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
 
== منابع ==