تفاوت میان نسخه‌های «فهرست انجمن‌های علمی ایران»

* ۶۳ انجمن در گروه فنى و مهندسى
* ۶۲ انجمن در گروه [[علوم انسانی]]
* ۲۸۲۹ انجمن در گروه [[کشاورزی]]
* ۲۰ انجمن در گروه بين‎رشته‎اى <ref>«[http://www.isacmsrt.ir/association_record_list.php?slc_lang=fa&sid=1&sortby=record_reg_date انجمن هاى علمى غيرپزشکى ایران]»، فهرست انجمن‎های علمی ایران، وبگاه رسمی کمیسیون انجمن‌های علمی ایران، معاونت پژوهشى، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری</ref>
{{سخ}}
* جمعيت فناوري نيشكر ايران
* فيزيولوژي گياهي ايران
* انجمن علمی شتر ایران
{{سخ}}
 
۷۱

ویرایش