تفاوت میان نسخه‌های «نبرد سالامیس»

جز
== آرتمیس ==
[[آرتمیس یکم کاریا|آرتمیس]]، که ملکه [[هالیکارناس]] و همچنین یکی از فرمانده‌های ناوگان و نیروی دریایی ایران در نبرد سالامیس بود، چنان شجاعت و مهارتی از خود نشان داد،
 
که [[خشایارشا]] در وصف او گفته بود که:
"''زنان ما، همچون مردان ما می‌جنگند''"{{سخ}}
۵۰۷

ویرایش