باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
|دودمان = [[هخامنشیان]]
}}
'''سغدیانوس''' از شاهزادگان [[هخامنشی]] و هفتمین پادشاه این سلسله و به باور برخی پسر غیر عقدی [[اردشیر یکم (هخامنشی)|اردشیر یکم]] است. وی با همراهی خواجه ای به نام [[فارناسیاس]] بر [[خشایارشاخشایارشای دوم]] شورید و برادرش را چهل و پنج روز بعد از به سلطنت رسیدن به قتل رسانید <ref>پیرنیا، ص ۹۵۵</ref> و خود به دست برادر دیگرش [[اخس|داریوش دوم]] به قتل رسید. [[داریوش دوم]] او را به یک اتاق آکنده از خاکستر انداخت و به فرمانروایی شش هفت ماههٔ او، در خاکستر مرگ پایان داد.<ref>زرین کوب، ص ۱۷۸</ref>
 
== پانویس ==
۱۵

ویرایش