دین آزتک: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
== آدم خواری ==
سران آزتک اشتهای سیری نا پذیری برای آدم خواری داشته اند. بر خلاف [[مایاها]] که قربانیان انسانی گاه به گاه و صرفا تحت مراسم آیینی داشته اند، آزتک‌ها به بر پا کردن "جشن خون" و سلاخی آییتی دسته جمعی و آدم خواری سیاه و گسترده شهره بوده اند<ref>[http://www.latinamericanstudies.org/aztecs/montellano.htm آیا ادم خواری آزتک‌ها یک نیاز اکولوژیک بوده است؟]</ref>. مشاهده کشته شدن، و سلاخی آیینی صدها و بلکه هزاران نفر در یک شب، و تکرار مدام آن در سال، رعب و وحشتی فراگیر در سایر قبایل همسایه بر انگیخته بود. استاد دانشگاه هاروارد، [[دیوید اس. لندز]] در کتاب خود "ثروت و فقر ملل" می نویسد که یکی از دلایل عمده ای که آزتک‌ها با ابعاد گسترده خون خواری و آدم خواری از مردم خویش، سالها حکومت کردند، ایجاد جو وحشت بوده است.
 
اشتهای آزتک‌ها برای گوشت انسان آنچنان گسترش یافته، و تعداد مردم آن سرزمین به تعدادی کم شده بوده است که سران آزتک را برای مذاکره جهت گرفتن "قربانی انسانی" به سراغ سایر قبایل می فرستاد. در این مذاکرت پشت پرده، سران بی کفایت قبایل همسایه "جنگ‌های تشریفاتی" در ابعاد کوچک ترتیب می داده اند و مردم نگون بخت و از همه جا بی خبر خود را به "کام" دشمن سرازیر می کردند. در نتیجه شکست از پیش تعیین شده دسته‌های همسایه، قربانی‌های جشن خون بعدی برای آزنک‌ها به دست می آمد.بیشتر این آدم خواری ها در بالای کاخ ها انجام میشود. {{مدرک}}
 
 
==همچنین ببینید==