تفاوت میان نسخه‌های «رمز قالبی»

جز
ویکی‌سازی رباتیک(۶.۷) >متن رمزشده+املا+تمیز (۷.۶)
جز (ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار)
جز (ویکی‌سازی رباتیک(۶.۷) >متن رمزشده+املا+تمیز (۷.۶))
رمز قالبی نوعی [[الگوریتم‌های کلید متقارن |رمز کلید متقارن]] است که در آن ابتدا بیت‎های متن اصلی به بلوک‎هایی مجزا تقسیم‎بندی می‎شود، سپس الگوریتم رمزگذاری روی هر بلوک اعمال می‎گردد. طبق تعریف ریاضی، رمز قالبی تابعی است که n بیت متن اصلی را تحت کنترل کلید K، به n بیت [[متن رمزشده]] تبدیل می‎کند و نیز n بیت متـن رمزشده را تحت کنترل کلیـد K، به n بیت متـن اصلی تبدیل می‎کند. قالب‎های متن اصلی و متن رمزشده تعداد بیت یکسانی دارند. اندازه قالب را با n یا b نمایش می‎دهند، که همان تعداد بیت‎های آن قالب است.
 
تابع رمزنگاری برای قالب‎های n بیتی متن رمزشده، و قالب‎های n بیتی متن اصلی همراه با کلید ثابت(k)، یک تابع یک به یک و پوشا است. یعنی اگر تابع [[رمزگذاری]](E) را تحت کنترل کلید (k) به یک قالب از متن اصلی(M) اعمال کنیم، یک قالب از متن رمزشده(c) بدست می‎آید. حال اگر تابع رمزگشایی(D) را تحت کنترل همان کلید(k) به این قالب متن رمز شده(c) اعمال کنیم، متن اصلی(M) دوباره بازیابی می‎شود:
{{چپچینچپ‌چین}}
E(D(M)) = M.
{{پایان چپچینچپ‌چین}}
همچنین اگر تابع [[رمزگشایی]](D) را تحت کنترل کلید (k) به یک قالب از متن رمزشده(C) اعمال کنیم، یک قالب از متن اصلی(M) بدست می‎آید. حال اگر تابع رمزگذاری(E) را تحت کنترل همان کلید(k) به این قالب متن اصلی(M) اعمال کنیم، متن رمزشده(C) دوباره بازیابی می‎شود:
{{چپچینچپ‌چین}}
D(E(C)) = C.<ref> A. Menezes, P. van Oorschot and S. Vanstone, “Handbook of Applied Cryptography”, ۱۹۹۷,PP ۱۹۱-۲۸۲. http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac</ref>
{{پایان چپچینچپ‌چین}}
 
== ساختارهای مختلف رمزهای بلوکی ==
ساختار مبتنی بر شبکه جابجایی- جانشینی: مانند رمز AES.
 
البته همه رمزهای بلوکی لزوماً از این دو ساختار تبعیت نمی‎کنند، بلکه رمزهای بلوکی دیگری نیز هستند که ساختارهای منحصر بفردیمنحصربه‌فردی دارند؛ مانند الگوریتم رمز Keeloq که رمز بلوکی مبتنی بر ساختار NLFSR (شیفت‎رحیسترهای غیرخطی) است.<ref>[https://sites.google.com/site/sidechannela/ sidechannelattack<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>
 
== ساختار مبتنی بر شبکه جابجایی - جانشینی ==
 
از رمزهای بلوکی معروف مبتنی بر شبکه شبکه جابجایی- جانشینی می‎توان رمزهای زیر را نام برد:
{{چپچینچپ‌چین}}
AES، ABC، ۳way، Akelarre، Anubis، ARIA، BaseKing، BEAR and LION، CRYPTON
{{پایان چپچینچپ‌چین}}
 
== ساختار مبتنی بر شبکه فیستل ==
 
در این ساختار برای رمزگذاری، ابتدا متن اصلی به دو قسمت تقسیم می‎شود. سپس بر روی قسمت سمت راست ساختار، با استفاده از تابع F عملیات رمزگذاری صورت گرفته، خروجی تابع F (یا به نحوی تغییر یافته آن) با قسمت سمت چپ XOR می‎شود. سپس برای دور بعدی مکان دو قسمت سمت راست و چپ با یکدیگر جابجا می‎شوند:
{{چپچینچپ‌چین}}
R_(i+۱) = L_i ⊕ F(R_i,K_i)
 
L_(i+۱) = R_i
{{پایان چپچینچپ‌چین}}
نحوة رمزگشایی نیز مانند نحوة رمزگذاری است با این تفاوت که در رمزگشایی نحوه اعمال زیرکلید، برعکس حالت رمزگذاری است. در این ساختار برای رمزگشایی نیز مانند حالت رمزگذاری ابتدا متن رمزشده به دو قسمت تقسیم می‎شود، سپس بر روی قسمت سمت راست ساختار با استفاده از تابع F، عملیات رمزگشایی صورت گرفته، خروجی تابع F (یـا بـه نحوی تغییر یافته آن) بـا قسمت سمت چپ XOR می‎شود. سپس برای دور بعدی مکان دو قسمت سمت راست و چپ با یکدیگر جابجا می‎شود:
{{چپچینچپ‌چین}}
R_i = L_(i+۱)
 
L_i = R_(i+۱) ⊕ F(L_(i+۱),K_i)
{{پایان چپچینچپ‌چین}}
تفاوت این ساختار بــا ساختار مبتنی بــر شبکه جابجایی- جانشینی این است که، تابع F در این ساختار لزوماً معکوس پذیر نیست. همچنین این ساختار برای رمزگذاری و یا رمزگشایی به دو قسمت تقسیم شده است، در حالی که در ساختار جابجایی- جانشینی برای رمزگذاری و یا رمزگشایی نیازی به تقسیم‎بندی متن اصلی نیست.
 
از رمزهای بلوکی معروف مبتنی بر شبکه فیستل می‎توان رمزهای زیر را نام برد:
{{چپچینچپ‌چین}}
DES،Blowfish،Camellia , CAST-۱۲۸،FEAL،ICE، KASUMI،LOKI۹۷، Lucifer، MARS، MAGENTA، MISTY۱، RC۵، TEA، Triple DES، Twofish.
{{پایان چپچینچپ‌چین}}
 
== حالات مختلف کاری رمزهای بلوکی ==
برای کلیه حالات، بلوک‎ها یا بندهای متن اصلی به بلوک‎ها یا بندهای متن رمز شده متناظر، با طول بیتی یکسان تبدیل می‎شوند.
 
== منابع ==<references/>{{پانویس}}
 
[[رده:رمزنگاری]]
[[رده:ویکی‌سازی رباتیک]]