تفاوت میان نسخه‌های «روان‌شناسی صنعتی و سازمانی»

جز
(←‏منابع: حذف پیوند وبلاگ)
{{مفاهیم روان‌شناسی}}
{{بدون منبع}}
{{ویکی}}
یکی از شاخه‌های جدید علم ومعرفت که مساله نیروی انسانی ودیگر جنبه‌های مربوط دنیای کار را در کانون توجه خود دارد، روان‌شناسی صنعتی وسازمانی است.<br />{{سخ}}
 
این شاخه از دانش مطالعه علمی رابطه میان انسان ودنیای کار را وجهه همت خود قرار داده‌است. در واقع، کاربرد و بسط وگسترش اصول روانشناسی است به مسایلی که انسان در تجارت و صناعت با آنها دست به گریبان است. از آنجا که شاخه روانشناسی صنعتی و سازمانی یکی از شاخه‌های کاربردی و فعال رشته مهم روانشناسی است و همچنین کشور نیز در آستانه [[توسعه اقتصادی]] و صنعتی است لذا استفاده از خدمات مشاوره روانشناسی صنعتی و سازمانی یکی از ضروریات دنیای تولید و کار است و بدون این گونه خدمات تولید با کیفیت در دنیای پر رقابت فعلی با مشکل روبروست. خدمات مشاوره‌ای با حل و فصل مشکلات کارکنان در ابعاد مختلف می‌تواند تخصص، انرژی و توان کارکنان را در اختیار اهداف و ماموریت سازمان قرار دهد. <br />{{سخ}}
آثار عملی خدمات مذکور در سازمان‌ها بسیار زیاد است که از آن جمله می‌توان: <br />{{سخ}}
بهبود رضایت کارکنان، پیشگیری از فرسودگی منابع انسانی، کمک به توسعه منابع انسانی، معنادار کردن سازمان غیر رسمی، فراهم کردن بستر لازم برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک برای روان سازمان، بالابردن انگیزه کارکنان، تقویت فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره‌ای، جلوگیری از پیری زودرس سازمان و هماهنگی بین خانه و کارخانه را نام برد که همگی این آثار صرف نظر از صرفه جویی در [[سرمایه گذاری]] جدید برای نیروی انسانی موجب تحقق رسالت توجه به کرامت انسانی در سازمان‌ها می‌شود و بهره وری و سلامت و شادابی را در کارکنان و سازمان تا حدود زیادی تضمین می‌کند. <br />{{سخ}}
روانشناسان صنعتی وسازمانی می‌توانند در زمینه‌هایی از قبیل: کارمندیابی، گزینش، کارگماری و طبقه بندی کارکنان، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی، ارزشیابی شغل و عملکرد شغلی، کاهش سوانح و افزایش ایمنی، بهبود شرایط محیط کار، افزایش انگیزه و روحیه کار، افزایش دلبستگی، خشنودی شغلی و تعهد سازمانی، کاهش فشار روانی شغلی، بهبود ارتباطات،، ایجاد تغییرات مناسب، مشاوره شغلی و حرفه‌ای، افزایش بهداشت روانی، روابط فرهنگی و هماهنگی میان انسان و ماشین نقش موثر و کارساز داشته باشند. به این شاخه از [[روان‌شناسی]] گاه روان‌شناسی کار و روان‌شناسی شغلی هم گفته می‌شود. این رشته را در آمریکا تحت عنوان ''industrial and organizational psychology'' و در اروپا تحت عنوان ''work psychology'' می‌شناسند.
 
 
== منابع ==
* [http://www.wikipg.com/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86روان+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8Cشناسی+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8Cصنعتی+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8Cسازمانی روان شناسی صنعتی سازمانی] , wikipg.com
 
[[نظام‌الدین فقیه]], [[استرس|تنش‌تنش]] های [[شغلی]]: [[کنترل]]، [[مهار]] و [[مدیریت]] آن<ref>[http://openlibrary.org/works/OL8794849W/Occupational_Stresses_Control_and_Management Occupational Stresses: Control and Management]</ref>
۹۶۴-۵۹۵۱-۰۷-۰:[[شابک]]
 
۹۷۸-۹۶۴-۹۹۹۸-۳۷-۴:[[شابک]]
 
[[نظام‌الدین فقیه]], [[سازمان]] و [[مدیریت]]: فراگرد [[مفاهیم]] و [[نظریه]] ها<ref>[http://www.rasekhoon.net/books/show-395028.aspx سازمان و مدیریت: فراگرد مفاهیم و نظریه‌نظریه ها]</ref><ref>[http://openlibrary.org/works/OL8794847W/Management_and_Organization_(Changes_in_Concepts_and_Theories Management and Organization: Changes in Concepts and Theories]</ref>
۹۶۴-۸۵۶۹-۱۸-۵:[[شابک]]
 
== پانویس ==
{{پانویس|۲|اندازه=ریز}}
 
{{پانویس}}
 
[[رده:علوم کاربردی]]
[[رده:مدیریت منابع انسانی]]
[[رده:ویکی‌سازی رباتیک]]