تفاوت میان نسخه‌های «پل هاوسر»

== جنگ جهانی دوم ==
با حمله [[آلمان نازی]] به [[لهستان]] در یک [[سپتامبر]] ۱۹۳۹، پل هاوسر به عنوان ناظر در لشکر زرهی که مرکب از واحدهای [[ارتش]] و اس اس بودند همراهی کرد هاوسر در [[عملیات بارباروسا]] به دلیل فرماندهی عالی در این جنگ نشان [[صلیب شوالیه]] را دریافت کرد و در [[نبرد نرماندی]] باز به نشان شمشیر طلا مفتخر گردید او در جنگ یک چشمش را هم از دست داده بود. در ژوئن ۱۹۴۳ به فرماندهی
سپاهلشکر دوم پانزرزرهی اس اس منصوب شد و پس از کشته شدن [[فریدریش دولمن]] او به فرماندهی ارتش هفتم تعیین گردید. پس از جنگ او در دادگاه از جنایات جنگی تبرئه شد و
در ۹۲ سالگی در ۲۱ دسامبر ۱۹۷۲
در شهر [[لودویگزوبورگ]]، [[المان]] در گذشت.