Ahmad haghi

‏۷ نوامبر ۲۰۱۳ عضو شد
بدون خلاصه ویرایش
:== کویژ زمینشناسی ==
 
در تعریف و عمل، [[زمین شناسی]] یعنی بکارگیری علوم و تکنیکهای پایه، برای شناخت زمین و مواد تشکیل دهنده آن. همزمان با گسترش فیزیک کوانتومی، استفاده از این ابزار برای شناسایی ویژگی های و تغییرات مواد سازنده زمین نیز توسعه یافت، بگونه ایکه در برخی از دانشگاه های سراسر دنیا، فیزیک کوانتوم برای دانشجویان زمین سناسی تدریس شده و حتی دانش آموختگان و متخصصانی نیز هستند که در این زمینه فعالیت دارند.
 
<big>کویژ در فارسی به معنی پیمانه، اندازه و کیل خوانده می شود چنانچه در لغت نامه دهخدا در باره این لغت می خوانیم:
۴۸

ویرایش