تفاوت میان نسخه‌های «سیاهرگچه لنفی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (Ariaveeg صفحهٔ ریزرگ لایه درون رگی را به سیاهرگ‌چه لایه درون رگی منتقل کرد: تغییر نام)
ریزرگسیاهرگ‌چه لایه درون رگی (به انگلیسی: High endothelial venules) ریز رگ های تخصص یافته ای هستند که این قابلیت را برای مایع لنف فراهم می آورند که بتواند به آسانی در سیستم گردش خون جریان یابد و مستقیماً به غدد لنفاوی بریزد(با عبور از ریزرگسیاهرگ‌چه های لایه درون رگی). یکی از اصلی ترین تفاوت های ریزرگسیاهرگ‌چه لایه درون رگی با ریزرگسیاهرگ‌چه های ساده که منجر به نامگذاری متفاوت آنها نیز شده این است که دیواره ی آنها ضخیم تر از ریز رگ های ساده است و دلیل این ضخامت وظیفه ی ریزرگسیاهرگ‌چه لایه درون رگی برای نگهداری و هدایت لنفوسیت ها در مایع لنف است.
 
ظاهر این ریزرگسیاهرگ‌چه ها نیز به دلیل ساختار پوششی مکعبیشان و وجود گیرنده ها ی شیمیایی برای هدایت و تنظیم عناصر سفید خون و سلول های سازنده انها از سایر رگ ها متفاوت است. حرکت و جا به جایی مواد درون ریزرگسیاهرگ‌چه لایه درون رگی به وسیله ی کشش سطحی میان اجزای مایع و دیواره ی رگ انجام می شود همچنین این ریز رگ ها ماده ای به نام کموکاین ها یا کموکین ها که خانواده‌ای از سیتوکین‌های کوچک یا پروتئینهای تولید شده توسط سلولها هستند تولید می کنند که برای جذب سلول‌های ریسپانسیو و دارا بودن نقش پیش-التهاب و فرا خوانی سلول‌های ایمنی به مکان عفونت مورد استفاده قرار می گیرند.
 
== جستارهای وابسته ==
* [[کالبد شناسی]]
* [[لنف]]
* [[ریزرگسیاهرگ‌چه]]
 
== منابع ==