تفاوت میان نسخه‌های «جوش سرد»

بدون خلاصه ویرایش
وقتی که اشیاء با هم برخورد پیدا می کنند در حد مایکروسکوپی بین بخش هایی از ذرات آن ها که به هم نزدیک میهستند شوند و بین آن ها، جاذبه های قوی و ضعیفی به وجود می آید که به این عمل جوش سرد گفته می شود.هم اکنون علت اصلی نیروی اصطحاکاک جوش سرد به شمار می رود.<ref>http://www.flyingcircusofphysics.com/News/NewsDetail.aspx?NewsID=51</ref>
[[File:Cold-welding.PNG|thumb|جوش سرد بین ذرات نزدیک به هم اجسام روی می دهد.]]
== منابع ==
۷۱

ویرایش