باز کردن منو اصلی

تغییرات

===قبل از داروین===
تاریخچه جانور شناسی به خیلی گذشته ها تا به امروز بر میگردد. هرچند این اصطلاح جانور شناسی در عصر جدید به آن تعلق گرفته ولی ریشه آنرا می توان در زمینه کارهایی مثل [[ارسطو]] و یا [[جالینوس]] یافت. پس از آن [[پزشکی اسلامی]] مانند [[آلبرتوس ماگنوس]] این علم را جلو بردند. در دوره [[رنسانس]] تفکرات جانورشناسی در اروپا متحول شد و توجه بیشتری به [[تجربه‌گرایی]] شد و همچنین گونه های جدید بسیاری نیز در این دوره کشف شدند. از جمله افرادی که در این عصر تاثیر گذار بودند می توان به [[آندرئاس وزالیوس]] و همچنین [[ویلیام هاروی]] اشاره کرد.
ازجمله این جانور شناسان به جواد رمضانی شوراب میتوان اشاره کردکه تحصیلات خود را اول نزد پدر و بعد به بیروت رفت و انجام داد0
 
===بعد از داروین===
کاربر گمنام