تفاوت میان نسخه‌های «مقاومت و رسانایی الکتریکی»

جز
انواع نیمه رسانا
[[نیمه‌رسانای ذاتی]]
[[نیمه‌رسانای غیرداتی|نیمه‌رسانای غیرذاتی]]
 
در نیمه‌رسانای ذاتی تعداد حفره و الکترون برابر است، در صورتی که در نیمه‌رسانای غیر ذاتی چنین نیست. [[نیمه رسانای غیر ذاتی]] با آلاییدن نیمه‌رسانای چهار ظرفیتی با یک عنصر سه یا پنج ظرفیتی پدید می‌آید. نیمه‌رساناهای غیر ذاتی به دو دسته تقسیم می‌شوند.
۷۵

ویرایش