تفاوت میان نسخه‌های «درگاه:اخترشناسی»

بدون خلاصه ویرایش
{{Random portal component|max=2|header=گفتاورد|footer=گفتارهای برگزیده...|subpage=گفتاورد|seed=19}}
 
{{/box-header|''برج فلکی کنونی''|درگاه:اخترشناسی/برج‌های فلکی/{{ماه جلالیخورشیدی}}}}
{{درگاه:اخترشناسی/برج‌های فلکی/{{ماه جلالیخورشیدی}}}}
{{/box-footer|[[درگاه:اخترشناسی/برج‌های فلکی|برج‌های فلکی...]]}}