تفاوت میان نسخه‌های «تخمک (گیاهی)»

بدون خلاصه ویرایش
[[File:Ovules in flower.png|thumb|محل قرار گرفتن تخمک گیاهی]]
 
'''تخمگ''' در یک گیاه در درون [[تخمدان (گیاهی)|تخمدان]] قرار دارد. هر تخمک دارای بافت مرکزی معروف به [[خورش (بافت)]] است که کیسهٔ جنینی در آن رشد می‌کند و به وسیلهٔ پوسته‌های تخمک که پوشش بیرونی آن را تشکیل می‌دهد، احاطه می‌شود. در پوسته های تخمک منفذ بسیار کوچکی به نام سفت قرار دارد که با رو باز گذاشتن قسمتی از خورش در فرآیند لقاح شرکت می‌کند. علاوه بر این در مرحلهٔ دانه این منفذ عبور آب مورد نیاز برای رویش را میسر می‌سازد. از نظر قرار گرفتن، تخمک ها ممکن است راست، واژگون خمیده یا نیمه واژگون باشند. مطلب فوق نباید با تمکّن که آرایش تخمک ها در درون تخمدان است اشتباه گرفته شود.<ref>{{پک|بیگم فقیر|۱۳۸۰|ک=تیره‌های متداول گیاهان گلدار‌|ص=۳۲}}</ref>گذا
گرفتن، تخمک ها ممکن است راست، واژگون خمیده یا نیمه واژگون باشند. مطلب فوق نباید با تمکّن که آرایش تخمک ها در درون تخمدان است اشتباه گرفته شود.<ref>{{پک|بیگم فقیر|۱۳۸۰|ک=تیره‌های متداول گیاهان گلدار‌|ص=۳۲}}</ref>
 
== پانویس ==
کاربر ناشناس