تفاوت میان نسخه‌های «واقع‌گرایی (هنر)»

 
==طبیعت‌گرایی==
[[File:Henri BIVA, ca 1905-06, Matin à Villeneuve, Salon 1906 postcard - original painting, oil on canvas, 151.1 x 125.1 cm, private collection.jpeg|left|200px|thumb|اثر رنگ و روغن هنری بیوا از طبیعت]]
'''طبیعتگرایی''' یا '''ناتورالیسم''' اصطلاحی در تاریخ هنر و نقد هنری برای توصیف سنخی از هنر که در [[طبیعت]] بدان گونه که بنظر می‌آید، بازنمایی می‌شود. در این تعریف -که بیشتر از جنبهٔ صوری اعتبار دارد- [[طبیعتگرایی]] مفهومی [[متضاد]] با چکیده نگاری است. اگر [[هنر کلاسیک]] یونان را جلوهٔ کامل طبیعتگرایی تلقی می‌کنند وهنر [[رنسانس]] [[ایتالیا]]یی را تجدید حیات آن می دانند، بر اساس چنین استدلالی است که در هنرهای نامبرده، اثر هنری همانند آیینه‌ای زیبایی طبیعی راا باز می‌تابد. در این معنا، طبیعتگرایی با [[آرمانگرایی]] تناقصی ندارد؛ حال آنکه، مفهوم ناتورالیسم به لحاظ [[فلسفی]]، و چون یک روش هنری، خلاف این است.